четвъртък , декември 13 2018
На фокус
Начало / Общи условия

Общи условия

Общи условия за ползване на tupurdia.bg

 

Настоящата страница съдържа текста на  общите условия за ползване на предоставяните от „ТУПУРДИЯ” ЕООД информационни услуги и ресурси посредством сайта tupurdia.bg и урежда отношенията между „ТУПУРДИЯ” ЕООД и всеки един от потребителите на сайта.

„ТУПУРДИЯ”  ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, р-н „Илинден”,  ж.к. Света Троица, бул. Сливница №84, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203337067, тел.: +359 887 521 126, електронна поща: admin[at]tupurdia.bg.

 

 1. Авторско право
  • Всички елементи от съдържанието на tupurdia.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и са притежание на собствениците на tupurdia.bg или неговите партньори.
  • Копиране на целия сайт или на части от съдържанието на tupurdia.bg е възможно само след писмено съгласие на собствениците на tupurdia.bg, посочване на източника и добавяне на връзка към tupurdia.bg.
  • Всички търговски марки, цитирани в tupurdia.bg принадлежат на техните собственици.
 2. Потребители
  • Достъпът до и използването на tupurdia.bg се подчинява на изложените тук Общи условия, както и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки tupurdia.bg, всеки потребител е длъжен да се запознае и автоматично се съгласява с настоящите Общи условия за ползване на tupurdia.bg без ограничения, като с прочитането и запознаването с тях той декларира, че при всяко следващо ползване (зареждане в интернет клиента) на tupurdia.bg той е съгласен с тях. Ако потребителят не е съгласен и не приема тези Общи условия без ограничения и безусловно, моля да напусне tupurdia.bg.
  • Всеки потребител има право да използва съдържанието на tupurdia.bg за нетърговски, лични цели изцяло на своя отговорност, като се съгласява, че информацията публикувана на tupurdia.bg не може да бъде причина за предявяване на искове към tupurdia.bg и неговите собственици.
  • Сайтът tupurdia.bg не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, последващи или предизвикани щети, причинени от достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, както и за грешки или пропуски на информацията в сайта.
 3. Ограничаване на отговорността
  • Сайтът tupurdia.bg се старае да предоставя вярна, актуална и точна информация към момента на публикуване, въпреки това собствениците на сайта не носят отговорност за промени или изменения във вече публикувана информация.
  • В съдържанието на tupurdia.bg има препратки към други сайтове на трети страни. tupurdia.bg няма контрол върху съдържанието и политиките на тези сайтове, както и не гарантира за тяхната функционалност.
  • Сайтът tupurdia.bg не се ангажира с нищо по отношение на всяка комуникация или информация, публикувана от потребители на сайта (коментари, рейтинги на обекти и др.).
  • Съдържанието на профилите на партньорите (като например (но не само) търговски марки, търговски наименования, логотипи, снимки, видеа, музика, текстове) и/или техните събития е отговорност и притежание на самите партньори и tupurdia.bg не носи отговорност за материали неправомерно използвани от партньорите и нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта.
 4. Предоставяни услуги
  • Сайтът tupurdia.bg предоставя достъп до следните информационни ресурси:
   • Справочник: база данни, съдържаща информация и материали относно места (търговци, занаятчии, лица, упражняващи свободни професии, други доставчици на услуги, търговски обекти, заведения, обекти за забавления, забележителности и много други);
   • Календар: база данни, съдържаща информация за различни събития, като театри, нови филми, фестивали, концерти, и други културни или развлекателни мероприятия;
   • Синтезирана и обобщена информация за места и събития.
  • Предоставената в tupurdia.bg информация е само с информационна и образователна цел.
  • С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, tupurdia.bg има право временно да ограничи или преустанови достъпа до сайта.
 5. Събиране и обработка на лични данни
  • При посещение на tupurdia.bg, сървърите автоматично записват и анализират техническите данни за достъп на потребителите (като например IP адрес, предоставен от интернет доставчика на потребителя, информация за интернет браузъра, интернет сайта, от който идва потребителят, включително дата и час на всяко посещение). Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. tupurdia.bg анализира тези данни, с цел подобряване на съдържанието и удобството за ползване от потребителите. Потребителите имат достъп до повечето секции на сайта без да предоставят лични данни. tupurdia.bg използва предоставените от потребителите данни единствено, ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите са предоставени от потребителите доброволно и съзнателно, например с цел абонамент за електронен бюлетин.
  • За повече информация, моля посетете Политика за защита на личните данни на крайни потребители.
 6. Промяна на Общите условия
  • Сайтът tupurdia.bg си запазва правото да променя настоящите Общи условия за ползване чрез актуализиране на текста на тази страница по всяко време, без предизвестие. Задължение на потребителите на tupurdia.bg е да посещават периодично тази страница, с цел да са запознати с най-актуалната версия на текста.

Дата на последна актуализация: 27 юли 2015 г.