четвъртък , декември 13 2018
На фокус
Начало / Политика за защита на личните данни на крайни потребители

Политика за защита на личните данни на крайни потребители

Политика за защита на личните данни на крайни потребители

Дата на актуализиране на информацията: 19 май 2018 г.

1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.tupurdia.bg,

Наименование: „Тупурдия“ ЕООД („Сайта/Сайтът“) със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, р-н „Илинден”, ж.к. Света Троица, бул. Сливница №84, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203337067, тел.: +359 887 521 126, електронна поща: admin[at]tupurdia.bg

обработва данни на физически лица („Посетители“, „Вие“), в съответствие с настоящата Политика.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Посетителите и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

2.1. Tupurdia.bg събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги , както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • регистрация на участник в събитие, организирано от Tupurdia.bg;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационни съобщения и информационен бюлетин, съобщения за промени в услугата.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, места, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

2.2. Tupurdia.bg спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

2.3. При обработването и съхранението на личните данни, Tupurdia.bg може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Министерство на вътрешните работи, Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи.

3. Видове лични данни, които Tupurdia.bg събира, обработва и съхранява във връзка с предоставяне на Услугите

3.1. Информация, която Вие предоставяте

Потребителите сами решават дали и как да използват Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Абонаменти

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – сайтът дава възможност на Потребителите да се абонират и да получават на посочен имейл адрес известия за нови статии, събития и съдържание публикувани в Сайта. Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време с изпращане на електронно писмо със Subject: Opt-out на електронна поща admin@tupurdia.bg.

3.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория.

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквитки

Tupurdia.bg използва „бисквитки“ (cookies). Това осигурява правилно функциониране на нашата интернет страница. Ако продължите без да променяте настройките, приемаме, че Вие сте съгласни да получавате всички „бисквитки“ на интернет страницата на Tupurdia.bg. Можете да промените настройките за „бисквитките“ по всяко време. Моля, имайте предвид, че ако промените настройките на „бисквитките“, няма да можем да гарантираме правилното функциониране на нашата интернет страница. Някои от функциите няма да бъдат достъпни и Вие няма да можете да виждате някои интернет страници.

3.3. Tupurdia.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

3. Цели за обработване на лични данни

Tupurdia.bg събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Общите Условия, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за изпълнението на Услугите между Потребителите и Tupurdia.bg;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Tupurdia.bg.

Изпълнение на услугите
Това са целите, необходими за стъпките по изпълнението на услугите между Потребителите и Tupurdia.bg, включително необходимото за това обработване на данни при предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта.

Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на Tupurdia.bg, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Tupurdia.bg да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. Срок на съхранение на личните Ви данни

4.1. Абонаменти за Информационен бюлетин – За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриване.

4.2. Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) – За период до 1 /една/ година

4.3. Бисквитки – До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

5. Предоставяне на информация

Tupurdia.bg не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Общите условия и предвиденитe в закона случаи.

5.1. Доставчици и подизпълнители

Tupurdia.bg използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици Tupurdia.bg изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Общи Условия.

Доставчици

5.2. Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Tupurdia.bg и/или други потребители на Услугите.

5.3. Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

6.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Tupurdia.bg за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст изпратено по електронна поща или на посочения адрес на ТУПУРДИЯ ЕООД.

Tupurdia.bg може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

6.2. Право на достъп

 • Вие имате право да изискате и получите от Tupurdia.bg потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • Tupurdia.bg Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Tupurdia.bg си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

6.3. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас чрез искане в свободен текст изпратено по електронна поща или на посочения адрес на ТУПУРДИЯ ЕООД.

6.4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Tupurdia.bg изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Tupurdia.bg има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Tupurdia.bg;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Tupurdia.bg не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Сайта или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Tupurdia.bg, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация, пред служител на Tupurdia.bg.

Tupurdia.bg не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

6.5. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Tupurdia.bg да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Tupurdia.bg да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Tupurdia.bg не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Tupurdia.bg имат преимущество пред Вашите интереси.

6.6. Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Tupurdia.bg, чрез искане в свободен текст изпратено по електронна поща или на посочения адрес на ТУПУРДИЯ ЕООД.

Вие можете да поискате от Tupurdia.bg директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

6.7. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Tupurdia.bg да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Tupurdia.bg може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

6.8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Tupurdia.bg, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

6.9. Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с данни за контакт, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.10. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Tupurdia.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Tupurdia.bg не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

7. Точност на предоставената от потребителите информация

Tupurdia.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът Tupurdia.bg използва бисквитки, които са важни за коректното му функциониране. Посещавайки Сайта, Вие приемате използването на бисквитки.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни и да гледате видеата в него.

Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.